Kompaniýa

“MTS-TÜRKMENISTAN” Hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň Edara görnüşindäki taraplary we maýa goýum taslamalaryny döwlet tarapyndan hasaba almak müdirligi tarapyndan №25769097 belgi bilen hasaba alnandyr.

Jemgyýetiň esaslandyryjysy:
“Mobilnyýe TeleSistemy” Jemagat aksioner jemgiýeti (Russiýa Federasiýasy) bolup durýar.  
"Telekom Proýekty" Jogapkärçiligi Çäklendirilen Jemgyýeti (Russiýa Federasiýasy)

Ýerleşýän ýeri:
Türkmenistan, Aşgabat şäheri,
Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, jaý 85

Telefon: +99312 281550