«MTS-Turkmenistan» HJ-nin hyzmat edis merkezleri oz islerini wagtlayyn togtadyar

Hormatly müsderilerimiz! Tehniki sebäpler ýüzünden müsderilere hyzmat etmäge mümkinçiligi bolmadygy sebäpli, su asakdaky salgylarda ýerlesýän «MTS-TM» HJ-nin Hyzmat edis merkezleri öz islerini wagtlaýyn togtadýar: - Asgabat säheri, Görogly köçesinin 122-nji jaýy – 2017-nji ýylyn 3-nji noýabryndan. - Türkmenabat säheri, Himik kiçi etrapçasy, S.Niýazow köçesinin 1e jaýy. - Mary säheri, 1-nji kiçi etrapçasy, «Lälezar» söwda bazaryna girisinin sag tarapynda ýerlesýän bina, № 22 pawilýon.