«MTS-Turkmenistan» HJ-nin welayat merkezlerinde musderiler bilen hasaplasygyn yatyrylmagy.

«Türkmentelekom» döwlet elektrik aragatnasyk kompaniýasy 1-nji ýanwar 2018-nji ýyl senesinde sagat 00:00-da «MTS-Türkmenistan» HJ tarapyndan kärendä alnan aragatnasyk kanallarynyn öçüriljekdigi barasynda «MTS-Türkmenistan» HJ-ine habar berdi. Su sebäpli «MTS-Türkmenistan» HJ, Kompaniýanyn Balkanabat, Dasoguz, Türkmenabat, Mary we Türkmenbasy säherlerindäki edaralarynda müsderileri bilen hasaplasyk geçmegi dowam etmäge tehniki taýdan mümkinçiligi ýok. «MTS-Türkmenistan» HJ säher Asgabat, Türkmenistanyn Gahrymany Atamyrat Niýazow adyndaky saýoly, 85-nji jaýy salgysynda ýerlesýän, müsderilerine hyzmat edis merkezinde, Türkmenistanyn kanunçylygynda bellenilen müsderiler bilen hasaplasyk boýunça talaplaryny doly göwrümde ýerine ýetirmekligi dowam eder.